Welkom op onze site!

U bent beland op de site van evangelische basisschool 'het SchatRijk'. Fijn u hier te verwelkomen!

Onze site biedt u een keur aan onderwerpen aan. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een geschikte school voor uw kinderen, dan vindt u veel informatie op deze site.
Wilt u meer weten over ons onderwijssysteem, de identiteit of hoe ouders betrokken zijn bij onze school, ook dan kunt u hierover interessante pagina's vinden.  

Mocht u met eigen ogen willen zien hoe de kinderen bij ons op het SchatRijk leren, dan bent u van harte welkom om eens langs te komen! Een afspraak is zo gemaakt! Graag tot ziens!

Marc van de Geer,
directeur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het SchatRijk biedt opvang aan in eigen pand!
 

Vanaf maandag 19 augustus biedt het SchatRijk in samenwerking met TintelTuin in het eigen pand Buitenschoolse Opvang aan. Deze BSO is van uitstekende kwaliteit en er is sprake van één doorgaande pedagogische lijn. Aanmelden voor de BSO kan dagelijks - behalve op woensdag - op school plaatsvinden.

__________________________________________________________ 


U bent van harte welkom op ons Open Huis!

Tijdens een Open Huis kunt u vrijblijvend rondkijken, zijn er rondleidingen en kunt u praten met ouders die hun kinderen op het SchatRijk hebben. Onze Open Huizen kenmerken zich door de gemoedelijke sfeer.

Dit jaar zijn er drie data gepland om u te verwelkomen op onze school: vrijdag 1 november, vrijdag 31 januari en vrijdag 9 mei. Steeds tussen 9.00 en 12.00 uur.

Uiteraard kunt u uw kinderen meenemen. De koffie, thee en koek staan klaar. Welkom!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Uw kind en het Voortgezet Onderwijs
 

Op het SchatRijk gebruiken we sinds twee jaar de methode 'Ik ben Uniek'. Deze methode helpt ons te bouwen aan een positief zelfbeeld bij onze leerlingen. Door de lessen heen groeien de kinderen in zelfkennis, hun talenten en leren zij beter om te gaan met de ander.

Vanaf dit voorjaar zal Elisabeth van Seventer, de schrijver van de methode, ieder jaar een workshop verzorgen voor onze schoolverlaters in groep 8.

Wij willen hiermee bereiken dat onze kinderen niet alleen qua kennis en vaardigheden goed voorbereid worden op het Voortgezet Onderwijs, maar ook dat zij hun basischooltijd goed kunnen afsluiten en zich als persoonlijkheid  ook voorbereid weten op hun overstap naar het VO.

Elisabeth zal hiervoor speciaal  een nieuw werkboek schrijven, dat naadloos aansluit bij onze methode.

________________________________________________________

 


Bekijk ons mooie naschoolse aanbod!

Afgelopen najaar zijn we begonnen met ons naschoolse aanbod. Er zijn door onze enthousiaste ouders diverse cursussen voor kinderen opgezet, die na lestijd plaatsvinden. Vooralsnog zijn deze cursussen alleen bestemd voor kinderen van het SchatRijk. Bekijk hier ons aanbod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitslag ouderenquête

In november / december 2012 hebben veel ouders van onze school een digitale enquête ingevuld, waarin gereageerd kon worden op tal van vragen die te maken hebben met de kwaliteit van onze school. Er zijn veel bruikbare tips, kritische opmerkingen en complimenten binnen gekomen, die wij uiteraard zullen betrekken bij het opstellen van verbeterpunten. De ouders gaven het SchatRijk gemiddeld een 8,3!

Ook alle kinderen van de groepen 6,7 en 8 vulden een vragenlijst in. Het is in ieder geval duidelijk dat we snel aan de realisatie van onze geplande natuurspeelplaats moeten werken, want ze missen een uitdagende speelplaats!
De kinderen gaven onze school gemiddeld een 8,4!

Binnenkort zullen we ons verdiepen in alle resultaten van de enquêtes en dan vervolgens uitgebreider communiceren over de uitslag en onze plannen.

_________________________________________


Ons nieuwe adres:

Ebs het SchatRijk
Rooswijkplein 10
1544 VZ Zaandijk
Tel. 075 - 670 33 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe schoolgids op de site

Als u de nieuwe schoolgids voor het jaar 2013-2014 wilt bekijken, klikt u hier.(Wordt binnenkort geplaatst)
Onze organisatie Agora heeft ook een bovenschoolse gids voor u samengesteld. Indien u die wilt lezen, klikt u hier.
__________________________________________________________

Het SchatRijk heeft het vertrouwen van de Inspectie

Juni 2012 bezocht de Inspectie van het onderwijs onze school voor het laatst.  Opnieuw hebben wij daarna het vertrouwen van de Inspectie gekregen en het zogenaamde 'basisarrangement' ontvangen.
Wel heeft de Inspectie verschillende punten aangegeven waarmee de kwaliteit verbeterd zal worden. Met die punten zijn wij uiteraard weer aan de slag gegaan.