Agora - het bevoegd gezag
 

In 2004 startte ‘het SchatRijk’ als zogenaamde éénpitter (één bestuur met één school) onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Evangelisch Onderwijs Zaanstreek/Waterland. In die jaren is door veel mensen hard gewerkt aan de opbouw van onze school. Hoewel de school behoorlijk groeide, werd de oprichtingsnorm van 278 leerlingen niet gehaald. Het voortbestaan van de school was daarmee onzeker geworden.

Gelukkig bleek Agora, Stichting voor levensbeschouwelijk onderwijs in de Zaanstreek en een van de grotere schoolbesturen in de Zaanstreek, bereid om ‘Het SchatRijk’op te nemen. Per augustus 2009 valt ‘Het SchatRijk’onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Agora, waarmee de toekomst van ‘Het SchatRijk’ zeker is gesteld. Naast onze school beheert Agora 24 andere scholen. In het kader van de bestuurlijke krachtenbundeling is de stichting Agora per 1 januari 2001 in het leven geroepen. Het is een stichting voor katholiek, protestants en interconfessioneel onderwijs. De organisatie van deze stichting wordt gekenmerkt door een bestuur op hoofdlijnen, een bovenschools management en directeuren, die op schoolniveau integraal verantwoordelijk zijn. De bundeling van de krachten moet vooral leiden tot een krachtiger beleid op onderwijskundig, financieel, personeel en materieel gebied. Het bestuur wordt terzijde gestaan door een Resonansgroep. Dit is een adviesplatform voor het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de organisatie Agora en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving.

Agora hanteert als filosofie, dat de scholen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, een eigen afzonderlijke kleur en identiteit nastreven. Het SchatRijk, met haar specifieke levensbeschouwelijke identiteit en onderwijskundige opvattingen, past uitstekend binnen die filosofie. Agora stelt zich dan ook ten doel die identiteit te waarborgen en te versterken.
 

Bereikbaarheid Agora

Bezoekadres

Agora Centraal Bureau
De Weer 10-A
1504 AG Zaandam
 

Postadres
 

Postbus 88
1500 EB Zaandam
 

Andere gegevens:
 

Tel. 075-6168630
Fax. 075-6702426
www.agora-zaanstreek.nl
email: info@agora-zaanstreek.nl